Pun naziv firmeDruštvo za proizvodnju, promet i usluge računara i opreme "MINE" d.o.o.
Skraćeni naziv"MINE" d.o.o.
SedišteKragujevac
AdresaBulevar kraljice Marije 5/a
PTT broj34000
PIB - po dobijanju potvrdeSR102281747
Matični broj17447157
Broj evidencione prijave (EPPDV)131899948
Šifra delatnosti6209
Broj registra kod Trgovinskog suda1-20307-00
    
Naziv poslovnih banaka sa brojevima računa 
          Banca Intesa160-357777-50
          Vojvođanska banka 355-1039495-96
          Raiffeisen Bank265-3310310000114-06
          Cacanska banka155-17634-70
    
Broj telefona(034) 6300 860; 6300 861; 630 40 44; 630 40 54; 6 304 970; 6 304 971
Broj faksa(034) 6300 860; 6300 861; 630 40 44; 630 40 54; 6 304 970; 6 304 971
E-mailmineinfo@sbb.rs;office@mine.rs
Obveznik PDV-aDA

Copyright © 2006. MINE d.o.o.. All rights reserved.