• Koji su uslovi za kupovinu uz pomoć potrošačkog kredita?

  1. Kupovina Mine d.o.o. računara. U okviru konfiguracije se mogu nalaziti i štampač i drugi uređaji.
  2. Za dobijanje potrošačkog kredita nije potrebno da budete deponent banke niti da imate tekući niti ikakav drugi račun u banci (osim nekih izuzetaka).
  3. Kupac - nosilac kredita mora biti osoba sa stalnim prihodom. Visina mesečne rate ne može biti više od trećine mesečnog neto prihoda.
  4. Žiranti - garanti banci da će kredit biti vraćen. Kupac mora imati dva žiranta koji treba da budu iz različitih firmi čija visina mesečnog neto prihoda treba da bude bar dvostruko veća od mesečne rate.
  5. Učešće 20-30% (po izboru kupca) se plaća u devizama.
  6. Za učešće 20% ostatak od 80% se deli na 18 jednakih mesečnih rata opterećenih mesečnom kamatom od 1,25% na ostatak duga.
  7. Za učešće 30% ostatak od 70% se se deli na 24 jednake mesečne rate opterećene mesečnom kamatom od 1,25% na ostatak duga.
 • Da li su uslovi kod svih banaka isti?

  Ne. Na primer, u dogovoru sa službenikom Bance Intesa postoje dodatne mogućnosti kao što su odobravanje kredita nezaposlenim ili maloletnim licima (kada prvi žirant preuzima obaveze plaćanja), odobravanje kredita na veće iznose (uz dodatne žirante) i slično.
  U nekim ekspoziturama banke se uslovi mogu razlikovati. Ukoliko dobijete drugačije informacije od iznetih u ovom informatoru molimo da obavestite Mine Computers prodavnicu koja će proveriti uslove sa centralom Banke Intesa.
  Prilikom provere uslova kredita posebno je važno da naglasite da želite kredit sa deviznim učešćem jer su tada uslovi povoljniji. U slučaju uplate učešća u dinarima postoji jedino varijanta sa 18 rata, dok se kamata uvećava na 1,60% mesečno.
  Mine Computers ne vrši kreditiranje kupovine računara već isključivo prodaju svojih proizvoda u saradnji sa renomiranim finansijskim institucijama.
 • Ništa mi nije jasno u vezi kredita... Možete li mi najednostavnije objasniti kako da dođem do računara uz pomoć kredita?

  Koraci za realizaciju kredita su:

  1. Izaberite računar
  Cene standardnih konfiguracija možete videtiovde. Kredit se odnosi na kompletan računar sa monitorom i eventualno štampačem. Najbolji savet za izbor konfiguracije prema vašoj nameni i budžetu, kao i ponudu za konfiguraciju po želji možete dobiti kada lično dođete u neku prodavnicu "Mine Computers-a". Nakon izbora konfiguracije idaćemo vam zvaničnu profakturu sa rokom važenja 7 dana. U trenutku kada želite da realizujete kredit, potrebno je da sa komercijalom "Mine Computers-a" proverite da li su podaci sa profakture aktuelni.
  2. Popunite i overite formulare banke i menicu
  Menica se kupuje u Banci Intesa i u ekspoziturama EFG Nacionalne Štedionice. Formulari se moraju overiti (kupac i žiranti) u firmi/organizaciji gde radi nosilac kredita, odnosno u Penzionom fondu/SIZ-u ili za preduzetnike u opštinskoj Upravi javnih prihoda.
  3. Ugovor o kreditu
  Podnošenje zahteva za kreditom se vrši u ekspozituri Banke Intesa kada se vrši i uplata učešća u devizama. Žiranti nemaju obavezu da dolaze lično - dovoljno je poneti fotokopiju njihovih ličnih karti. Po podnošenju zahteva komisija banke procesira kreditne zahteve i prebacuje sredstva "Mine Computers-u".
  4. Preuzimanje računara
  Po prijemu sredstava na račun (tipično jedan radni dan) vrši se sklapanje računara i 48-časovno testiranje konfiguracije. Isporuka se vrši prema dogovoru sa komercijalistom.
  5. Uplata rata
  Uplata mesečnih rata je regulisana administrativnom zabranom. Odgovornost za pravovremenu uplatu rate snosi kupac.
 • Klime

 • Zašto klima preko leta toči vodu iz unutrašnje, a preko zime iz spoljašnje jedinice?

  Voda je u stvari kondenzat koji nastaje na hladnim delovima klime. Leti koristimo hlađenje i unutrašnja jedinica je hladna, pa se na njoj kondenzuje vlaga iz vazduha, a zimi, kada koristimo grejanje, spoljašnja jedinica je hladna, pa za vreme vlažnih dana počinje iz nje teći voda. Količina vode zavisi o vlazi u vazduhu i snazi uređaja i može (leti) biti i do litra po satu.
 • Zašto klima pri grejanju ponekad prestane sa radom i napravi jedan čudan zvuk (nešto kao: pšššš)?

  To je trenutak kada klima ide u odleđivanje – tzv. defrost. Normalan ciklus, do kojeg dolazi kada su spoljašnje temperature niske i koji služi zato da bi se spoljna jedinica oslobodila eventualnog leda koji se na njoj nakupio. Obično traje 3-4 minuta i ponavlja se jednom na sat, ali i to zavisi o modelima.
 • Zašto klima slabo greje kad je niska spoljašnja ili unutrašnja temperatura?

  Klima nije električna grejalica, već toplotna pumpa. Niske temperature uzrokuju nizak pritisak plina, a tada klima slabije greje. Zbog toga treba zimi, za vreme najhladnijih dana, ostaviti uređaj da i preko noći održava neku minimalnu sobnu temperaturu (16-17 C), kako bi ujutru mogao početi sa podizanjem temperature. Na taj način ćete bolje grejati prostor, a potrošiti ćete manje struje, nego da ga palite samo povremeno.
 • Zašto se iz unutrašnje jedinice povremeno čuje pucketanje?

  To je diletacija plastike. Kada klima postigne zadatu temperaturu, sa radom prestaje samo spoljna jedinica, a unutrašnja nastavlja recirkulirati vazduh. Menjanjem temperature kućišta, dolazi do širenja ili skupljanja plastike, pa se to čuje kao neko pucketanje.
 • Kupovina računara


 • Da li se plaća porez pri kupovini računara?

  Od 13.01.2005. godine u cenu konfiguracije je uračunat porez na dodatnu vrednost (PDV). Firme koje su u PDV sistemu mogu dobiti povraćaj poreza po kupovini.
  (Opširnije na sajtu Preske Uprave www.poreskauprava.sr.gov.yu)

 • Copyright © 2006. MINE d.o.o.. All rights reserved.