Računarska mreža je sistem koji se sastoji od skupa računarskih hardverskih komponenti, međusobno povezanih komunikacionom opremom (opremom za povezivanje) preko komunikacionog kanala , i snabdeven odgovarajućim softverom kojim se ostvaruje kontrola funkcionisanja sistema tako da je omogućen prenos podataka različitih tipova, kao i zajedničko korišćenje nekog uređaja. Osnovni tipovi računarskih mreža su lokalne mreže (Local Area Networks, LAN), koje povezuju uređaje na relativno malim udaljenostima i globalne mreže (Wide Area Networks, WAN), koje pokrivaju šire geografsko područje. Lokalne računarske mreže (LAN) povezuju osnovne komponente računarske mreže u okviru ograničenog prostora, npr. jedne firme. Svaki uređaj u mreži ima mrežnu karticu preko koje se priključuje na mrežu. Globalne računarske mreže mogu da koriste različite komunikacione kanale, kao što su telefonske linije i bežični prenos. Pored ovih, postoji i tip gradske mreže (Metropolitan Area Networks, MAN) koji koristi specifične tehnologije.

Od pasivne mrežne opreme u ponudi imamo:

 • utičnice - nazidne i uzidne

 • patch panele - rack mount 19" i nazidne

 • UTP, FTP, SFTP, Coax i fiber optičke kablove

 • rek ormane i pratece elemente

 • alate za instalaciju i testiranje mreža

a od aktivne mrežne opreme:

 • mrežne kartice - PCI, ISA, PCMCIA, USB

 • habove i svičeve - neupravljive i upravljive

 • rutere i access servere

 • ISDN, xDSL, HPNA i Frame Relay opremu

 • Wireless LAN opremu - access point-e i kartice

 • konvertere, transivere, ripitere i dr.

KABLOVI

UTP, FTP, STP, SFTP, SSTPkablovi kategorije 5E, 6, 7 i 8; telefonski kablovi uključujući i 25-parične kablove; Fiber optički kablovi - multimode 50/125 i 62.5/125, singlemode 9/125 mikrona (mono-mode), indoor / outdoor i outdoor, samonoseći i dr;  Antenski low loss RF kablovi;  Coax RG kablovi; CATV coax kablovi...

KANALI SA PRATEĆIM ELEMENTIMA

Veliki izbor dimenzija, dodatni uglovi, nastavci, T račve, krajevi...

PASIVNE KOMPONENTE ZA KABLIRANJE

Utičnice (nazidne i uzidne), patch paneli (rack 19" i nazidni), konektori, moduli UTP/STP - BNC - Fiber - CATV - Telephone Privacy / Security...

Aktivna mrežna LAN oprema

Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s mrežne kartice i svičevi,habovi, konverteri, fiber...

10-parične reglete Krone LSA-PLUS standard, osigurači, uzemljenje, labele za obeležavanje, nosači regleta, kutije za internu i eksternu montažu, kabinetido cak par hiljada parica...
Rack ormani 19" sa pratećom opremom

Veličine4U do 47U sa dodatnim elementima - fiksnim policama, policama na izvlacenje, 220V razvodnim panelima, neonkama, policama za tastaturu, nosačima kabla,prstenovima za semiranje kabla, ventilator panelima, L profilima za podupiranje opreme...

Antenske komponente

Antenski low loss coax kablovi; antenski low loss konektori RP-SMA, SMA, N, RP-TNC, MMCX, IPEX - U.FL; antenski spliteri za 2, 3 i 4 antene - za eksternu montаžu; antenski adapteri; zaštite od groma - lightening protector i slična oprema

Alati i instrumenti

Za računare, računarsku i elektronsku opremu, za UTP/STP - Fiber - Coax - CATV - telefonske i druge instalacije, instrumenti za testiranje, alati opšte namene
Copyright © 2006. MINE d.o.o.. All rights reserved.