S obzirom da je cena notebook računara u poslednje vreme znatno niža nego ranije i veoma se približila cenama desktop računara, odlučili smo da vam ponudimo širok spektar ovih računara.

Ovde su prikazani samo od nekih modela koje možete nabaviti kod nas. Ponuđen je veliki izbor proizvođača, kao i različit opseg cena i kvaliteta, od računara za lične potrebe do najkvalitetnijih notebook i tablet računara za poslovne potrebe.


Copyright © 2006. MINE d.o.o.. All rights reserved.